search user menu
Datum javne prodaje: 03.06.2022
Datum kreiranja oglasa: 25.03.2022
189 219 EUR

Porodična stambena zgrada, poljoprivredni objekat i zemljište u Vajskoj

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Bač


...
Jemstvo

56766.00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Erste Bank

Broj prodaje

2

Opis

ODREĐUJE SE PRODAJA NEPOKRETNOSTI ELEKTRONSKIM JAVNIM NADMETANjEM i to sledećih nepokretnosti:

 

- zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 1a09m2, ulica Obrada Svorcana 9, broj zgrade 1, na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 73m2, ulica Obrada Svorcana, broj zgrade 3, na kat. parceli broj 634 KO Vajska ,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 33m2, ulica Obrada Svorcana, broj zgrade 4, na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- zemljište pod delom zgrade, površine 73m2, ulica Obrada Svorcana, broj dela 5, na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- zemljište pod delom zgrade, površine 92m2, ulica Obrada Svorcana, broj dela 6, na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 3a20m2, ulica Obrada Svorcana, na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- njiva 2. klase – ostalo građevinsko zemljište u svojini, površine 2a45m2, , ulica Obrada Svorcana, na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 109m2, broj etaža Pr1, adresa objekta Obrada Svorcana 9, postojeći na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- pomoćna zgrada, površine 73m2, broj zgrade 3, broj etaža Pr1, adresa objekta Obrada Svorcana, postojeći na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- pomoćna zgrada - deo, broj zgrade 4, površine 33m2, broj etaža Pr1, adresa objekta Obrada Svorcana, postojeći na kat. parceli broj 634 KO Vajska,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 2a82m2, broj zgrade 1, ulica Obrada Svorcana, na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 1a51m2, broj zgrade 2, ulica Obrada Svorcana, na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 5a09m2, broj zgrade 3, ulica Obrada Svorcana, na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- zemljište pod delom zgrade, površine 15m2, ulica Obrada Svorcana, broj dela 4, na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 4a44m2, ulica Obrada Svorcana, broj dela 5, na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- njiva 2. klase – ostalo građevinsko zemljište u svojini, površine 5a82m2, ulica Obrada Svorcana, na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- pomoćna zgrada–hladnjača za povrće, površine 282m2, broj etaža Pr1, adresa objekta Obrada Svorcana, broj zgrade 1, postojeći na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- pomoćna zgrada–deo-magacin, površine 151m2, broj etaža Pr1, adresa objekta Obrada Svorcana, broj zgrade 2, postojeći na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- pomoćna zgrada–deo-nadstrešnica, površine 509m2, broj etaža Pr1, adresa objekta Obrada Svorcana, broj zgrade 3, postojeći na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
- objekat poljoprivrede, površine 444m2, broj etaže Pr1, adresa objekta Obrada Svorcana, broj zgrade 5, postojeći na kat. parceli broj 635 KO Vajska,
sve upisano u List nepokretnosti broj 481 KO Vajska.

 

Ukupna procenjena vrednost svih napred navedenih nepokretnosti je 378.437,00 evra odnosno 44.498.593,00 dinara. 

 

Drugo elektronsko javno nadmetanje održaće se 03.06.2022. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs, sa početkom u 9:00 časova.

 

Vreme davanja ponuda traje najduže četiri sata i to od 9:00 do 13:00 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka perioda iz stava 2. ovog člana, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Navedeni postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data ni jedna ponuda, a najduže do 15:00 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

 

Početna cena nepokretnosti iznosi 50% od označenih procenjenih vrednosti.

 

Licitacioni korak iznosi 5 % od početne cene.

 

Jemstvo iznosi 15% od utvrđene vrednosti nepokretnosti za koju se licitira. Jemstvo se uplaćuje najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja. Jemstvo za učešće na elektronskom javnom nadmetanju uplaćuje se na račun ministarstva, koji je obljavljen na intertnet stranici portala www.eaukcija.sud.rs sve u skladu sa članom 175. ZIO i u skladu sa članom 8. Pravilnika o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja (Sl. Glasnik RS br. 14/2020).

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image