search user menu
Datum javne prodaje: 27.05.2022
Datum kreiranja oglasa: 01.04.2022
Kontakt

Zemljište u Lopatanju

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Osečina


...
Jemstvo

0.00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Halkbank ad Beograd

Broj prodaje

2

Opis

- Voćnjak 5. klase, površine 69a21m2, poljoprivedno zemljište, potes Vilovica, KP 3179, upisan u LN 931 KO Lopatanj, procenjene vrednosti 447.536,08 dinara;
- 1/2 idealnog dela ostalo veštački stvorenog neplodng zemljišta, površine 05a19m2, br. dela 1, potes Vilovica, KP 4021/4, ln 932 KO Lopatanja, procenjene vrednosti 6.712,07 dinara;
- Voćnjak 5. klase, površine 19a24m2m2, poljoprivedno zemljište, potes Vilovica, KP 4022/1, upisan u LN 931 KO Lopatanj, procenjene vrednosti 124.412,57 dinara;
- Šuma 5. klase, povrpšine 55a53m2, šumsko zemljište, potes Vilovica, KP 4024, upisan u LN 931 KO Lopatanj, procenjene vrednosti 287.261,13 dinara;
- 3/60 idealnog dela Groblja, površine 04a13m2, br. dela 1, ostalo zemljište, potes Vilovica, KP 4041/3, ln 834 KO Lopatanj, procenjene vrednosti 1.335,30 dinara.

 

Početna cena iznosi 50 % od procenjene vrednosti.

 

Javno nadmetanje održaće se dana 27.05.2022. godine od 9 do 13 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja.

 

Licitacioni korak je 10 % od početne cene.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15 % od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image