search user menu
Datum javne prodaje: 25.08.2022
Datum kreiranja oglasa: 12.11.2020
9 500 EUR

Objekti i zemljište u Višnjićevu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Šid


...
Jemstvo

0,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Credit Agricole Banka

Kontakt telefon

021/487-69-60; 064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

2

Dokumenti

-

Opis

Opis nepokretnosti: 


• Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.2 K.O. Višnjićevo, kat.parcela br.34:

   Zemljište pod zgradom – objektom, ul.Fruškogorska, površine 72m2, zemljište u građevinskom    
   području
   Zemljište pod zgradom – objektom, ul.Fruškogorska, površine 24m2, zemljište u građevinskom    
   području
   Zemljište pod zgradom – objektom, ul.Fruškogorska, površine 51m2, zemljište u građevinskom    
   području
   Zemljište pod zgradom – objektom, ul.Fruškogorska, površine 4m2, zemljište u građevinskom    
   području
   Zemljište pod zgradom – objektom, ul.Fruškogorska, površine 26m2, zemljište u građevinskom    
   području
   Zemljište pod zgradom – objektom, ul.Fruškogorska, površine 16m2, zemljište u građevinskom    
   području
   Zemljište uz zgradu – objekat, ul.Fruškogorska, površine 5a 00m2 - zemljište u građevinskom    
   području
   Njiva 2.klase, ul.Fruškogorska, površine 10a 30m2 - zemljište u građevinskom području
   Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ul.Fruškogorska br.7, površine 72m2 – objekat   
   izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata;
   Porodična stambena zgrada, broj zgrade 2, ul.Fruškogorska br.7, površine 24m2 – objekat   
   izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata;
   Zgrada poljoprivrede, broj zgrade 3, ul.Fruškogorska, površine 51m2 – objekat   
   izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata;
   Zgrada poljoprivrede, broj zgrade 4, ul.Fruškogorska, površine 4m2 – objekat   
   izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata;
   Zgrada poljoprivrede, broj zgrade 5, ul.Fruškogorska, površine 26m2 – objekat   
   izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata;
   Zgrada poljoprivrede, broj zgrade 6, ul.Fruškogorska, površine 16m2 – objekat   
  izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata a što u stvarnosti predstavlja:  

 

Stanje na terenu se razlikuje od stanja u katastru. Porodična stambena zgrada – zgrada broj 1 u 
  stvarnosti je površine 120m2. Porodična stambena zgrada – zgrada broj 2 izmerene površine 63m2 
  - predstavlja produžetak objekta 1 – i leži na mestu nekadašnjih objekata br.3 i br.4. Objekti broj 5   
  i broj 6 u stvarnosti ne postoje, ali postoje neucrtani objekti – ostava i garaža površine 15m2 i 23m2.

 

Prema dostupnim informacijama nepokretnost je slobodna od lica i stvari.

 

Utvrđena vrednost svih navedenih nepokretnosti iznosi ukupno: 
•    2,230,985.70 RSD (19,000.00 EUR)

 

Početna cena na 2.elektronskom javnom nadmetanju (50% utvrđene vrednosti nepokretnosti):

•    1,115,492.85 RSD (cca 9,500.00 EUR)


• Druga elektronska javna prodaja navedenih nepokretnosti obaviće se dana 25.08.2022.godine u   
  vremenu od 9:00 do 13:00 časova, putem portala eAukcija (eaukcija.sud.rs) 

 

• Licitacioni korak na javnom nadmetanju iznosi 10% od početne cene

 

• Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja 
  elektronskog javnog nadmetanja, inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju

 

• Jemstvo iznosi 15% procenjene vrednosti nepokretnosti i polaže se uplatom propisanog novčanog iznosa 
  na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala eAukcija (eaukcija.sud.rs)

 

• Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 
  dana računajući od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, odnosno od dana održavanja  
  elektronskog javnog nadmetanja, na namenski račun javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković broj 105-
  2127694-32, koji se vodi kod Agroindustrijske komercijalne „AIK banke“ ad Beograd, sa pozivom na broj 
  I.I.21/2022

 

• Svi porezi i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca

 

• Lica zainteresovana za kupovinu predmetnih nepokretnosti iste mogu razgledati dana 18.08.2022.godine 
  u 14 časova, a što je neposredni držalac nepokretnosti dužan omogućiti zainteresovanim licima, a u 
  protivnom će se razgledanje sprovesti prinudnim putem

• Kontakt telefon javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković: 022/2100-200, 063/405-271, e-mail:  
  jelena.stankovic.mikovic@gmail.com

 

• Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail:  nekretnine@creditagricole.rs, svakog  radnog dana u periodu od 09h do 17h

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image