search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 22.02.2021
Pogodba

Silosi u okolini Valjeva – Mionica / Donji Mušić

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Mionica


...
Jemstvo

0,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Izvršni poverioci

Kontakt telefon

014/521-886 i 066/809-00-97

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Oglašava se NEPOSREDNA POGODBA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika, sa udelom 1/1, putem usmenog javnog nadmetanja, i to za nepokretnosti:

- njiva 2. klase, površine 6a 81m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/2 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 40.193,91, dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 20.096,95 dinara,

- njiva 2. klase, površine 6a 13m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/3 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 36.180,42 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 18.090,21 dinara,

- njiva 2. klase, površine 4a 07m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/4 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 24.021,91 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 12.010,06 dinara,

- njiva 2. klase, površine 5a 99m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/5 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 35.354,12 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 17.677,68 dinara,

- građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, koje čini zemljišta pod zgradom-objektom, uz zgradu-objekat i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, ukupne površine 83a 65m2, broj parcele 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 493.718,19 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 246.859,09 dinara,

- ostale zgrade – MAGACIN, broj zgrade 1, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 485.971,57 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 242.985,78 dinara,

- ostale zgrade – UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 2, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 4.605.478,86 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 2.302.739,43 dinara,

- pomoćna zgrada, broj zgrade 3, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, procenjena vrednost iznosi 38.246,19 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 19.123,09 dinara,

- zgrada za proizvodnju stočne hrane – MEŠAONA STOČNE HRANE, (koju čini: usipni koš sa nadstrešnicom, mašinska kuća u kojoj se nalazi i mlin čekićar, transportni sistem za rasuti materijal, komandni orman-tabla, dve ćelije silosa za rasuti materijal, sistem dozatora za osnovnu supstancu i aditive, mašalica za pripremu gotove hrane, sistem za aspiraciju transportera i silosa), broj zgrade 4, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, ukupna procenjena vrednost iznosi 55.484.600,00 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 27.742.300,00 dinara,

- zgrada za koju nije poznata namena, (3 ćelije silosa za sačmu i aditive, kapacitet svake ćelije je 105 m3, dimenzije ćelije: su prečnik fi 3,5 m, visina h=10m. Ćelije silosa su izrađene od čeličnog lima, motane i pertlovane po sistemu Lipp-Utva“, levak ćelije ima nagib 45 stepeni. Ćelije su levkom oslonjene na prsten koji je zavaren za čelične stubove koji u 12 tačaka prihvataju prsten i u četiri tačke prenose opterećenje na temeljnu ploču silosa), broj zgrade 5, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 2.665.000,00 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 1.332.500,00 dinara,

- ostale zgrade – TRAFO STANICA, broj zgrade 6, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, procenjena vrednost iznosi 14.342,32 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 7.171,16 dinara,
sve upisano u list nepokretnosti br. 291 KO Donji Mušić,

- njiva 4. klase, površine 11a 48m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište broj parcele 81 KO Tabanović, potes Ornica, procenjena vrednost iznosi 67.757,14 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 33.878,57 dinara,

- zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 1, postojeće na katastarskoj parceli broj 81 KO Tabanović, potes Ornica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige procenjena vrednost iznosi 1.143.401,76 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 571.700,88 dinara,

sve upisano u list nepokretnosti br. 222 KO Tabanović,

 

NAPOMENA: Prodaju se zajedno 3 celine i ponuđena cena za neposrednu pogodbu može da bude ispod 50% ukupne vrednosti nekretnina. Za sve dodatne infomracije kontaktirajte broj: 066/80-90-097
Takođe, kontaktirajte nas I za svu eventualnu dodatnu dokumentaciju.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image