search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 30.07.2021
956 EUR

Zemljište u Nišu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Niš


...
Jemstvo

319,00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413, 018/415-02-22

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:

OPIS NEPOKRETNOSTI:

1. K.P. br. 1189 / Broj zgrade: 1 / Ulica: Zaharija Orfelina / Način korišćenja: Zemljište pod zgradom i drugim objektom / Površina: 69 m2 / Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području;
2. K.P. br. 1189 / Broj zgrade: 2 / Ulica: Zaharija Orfelina / Način korišćenja: Zemljište pod zgradom i drugim objektom / Površina: 71 m2 / Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području;
3. K.P. br. 1189 / Broj zgrade: 3 / Ulica: Zaharija Orfelina / Način korišćenja: Zemljište pod zgradom i drugim objektom / Površina: 62 m2 / Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području;
4. K.P. br. 1189 / Broj zgrade: 4 / Ulica: Zaharija Orfelina / Način korišćenja: Zemljište pod zgradom i drugim objektom / Površina: 53 m2 / Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području;
5. K.P. br. 1189 / Broj zgrade: 5 / Ulica: Zaharija Orfelina / Način korišćenja: Zemljište pod zgradom i drugim objektom / Površina: 32 m2 / Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području;
6. K.P. br. 1189 / Ulica: Zaharija Orfelina / Način korišćenja: Zemljište uz zgradu i drugi objekat / Površina: 5 a 00 m2 / Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području;
7. K.P. br. 1189 / Ulica: Zaharija Orfelina / Način korišćenja: Voćnjak 3. klase / Površina: 52 a 06 m2/ Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području;
Sveukupne površine: 59 a 93 m2 – upisano u list nepokretnosti br. 526 K.O. Supovac.

Napomene:

Nosioci prava na zemljištu su:

i. Dobrila (Svetomir) Milutinović / Vrsta prava – Svojina / Oblike svojine – Privatna / Obim udela – 5247/5993;
ii. Slaviša (Svetolik) Mitić /Vrsta prava – Svojina / Oblike svojine – Privatna / Obim udela – 746/5993;
Nakon izvršene inspekcije nepokretnosti od strane sudskog veštaka za oblast arhitektura, Stojana Tasića, utvrđeno je da su objekti upisanu u vlasničku dokumentaciju porušeni i da ne mogu imati uticaja na procenu vrednosti zemljišta.
UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST:

1. Tržišna vrednost napred navedenih nepokretnosti sa idealnim udelom od 746/5993 iznosi 376.212,80 dinara, a početna cena čini 30% od procenjene tržišne vrednosti, odnosno na drugom javnom nadmetanju iznosi ukupno 112.864,00 dinara.

Početna cena iznosi 30 % od procenjene vrednosti nepokretnosti ispod kojih iznosa se predmetne nepokretnosti ne mogu prodati i ista predstavlja utvrđenu vrednost za nadmetanje.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image