search user menu
Datum javne prodaje: 20.02.2023
Datum kreiranja oglasa: 05.05.2022
4 943 EUR

Zemljište u Rošcima

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Čačak


...
Jemstvo

824,00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413, 018/415-02-22

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:

 

1. 2/10 udela na KP 3084/0 u površini od 7043m2, potes Kablar, njiva sedme klase, upisano u list nepokretnosti br. 218 KO Rošci, u vrednosti od 49.681,32 dinara;
2. 2/6 udela na KP:
a) 3072, u površini od 1027m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 12.074,10 dinara,
b) 3073, u površini od 2032m2, od čega zemljište pod zgradom 66m2, zemljište uz zgradu 500m2 i voćnjak pete klase u površini od 1466m2, potes Kablar, sa porodičnom stambenom zgradom izgrađenoj pre donošenja propisa o izgradnji objekta, površine 66m2, postojećoj na KP 3073, sve u vrednosti od 861.454,37 dinara,
c) 3074, u površini od 1248m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 14.672,32 dinara,
d) 3076, u površini od 402m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 4.726,18 dinara,
e) 3099, u površini od 1663m2, potes Kablar, vinograd treće klase, u vrednosti od 19.551,34 dinara,
f) 3100, u površini od 842m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 9.899,11 dinara,
sve upisano u list nepokretnosti br. 586 KO Rošci.

Ukupna tržišna vrednost popisanih nepokretnosti na dan procene 20.04.2022. godine iznosi 972.059,01 dinara.
Na nepokretnostima koje su predmet prodaje prema stanju u nadležnom katastru nepokretnosti nema tereta.

 

UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST:

1. 2/10 udela na KP 3084/0 u površini od 7043m2, potes Kablar, njiva sedme klase, upisano u list nepokretnosti br. 218 KO Rošci, u vrednosti od 49.681,32 dinara;
2. 2/6 udela na KP:
a) 3072, u površini od 1027m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 12.074,10 dinara,
b) 3073, u površini od 2032m2, od čega zemljište pod zgradom 66m2, zemljište uz zgradu 500m2 i voćnjak pete klase u površini od 1466m2, potes Kablar, sa porodičnom stambenom zgradom izgrađenoj pre donošenja propisa o izgradnji objekta, površine 66m2, postojećoj na KP 3073, sve u vrednosti od 861.454,37 dinara,
c) 3074, u površini od 1248m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 14.672,32 dinara,
d) 3076, u površini od 402m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 4.726,18 dinara,
e) 3099, u površini od 1663m2, potes Kablar, vinograd treće klase, u vrednosti od 19.551,34 dinara,
f) 3100, u površini od 842m2, potes Kablar, njiva sedme klase, u vrednosti od 9.899,11 dinara,
sve upisano u list nepokretnosti br. 586 KO Rošci.

Ukupna tržišna vrednost popisanih nepokretnosti na dan procene 20.04.2022. godine iznosi 972.059,01 dinara.

Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 60% od procenjene vrednosti svake pojedine nepokretnosti, odnosno 583.235,40 dinara za sve nepokretnosti zajedno.

 

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 20.02.2023. godine u 11,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Miroslava Injca u Čačku, ul. Miloša Obilića br. 20/2.

 

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju za prodaju dužna su pre početka ročišta predati javnom izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 1/10 od procenjene tržišne vrednosti svih nepokretnosti, odnosno 97.205,90 dinara. 

 

Jemstvo se uplaćuje na namenski račun javnog izvršitelja Miroslava Injca br. 155-27385-14 koji se vodi kod HALKBANK A.D. BEOGRAD sa pozivom na broj predmeta II.185/21  i sa napomenom: jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II.185/21. Jemstvo je potrebno uplatiti najkasnije do 17.02.2023. godine.

 

Najpovoljniji ponuđač dužan je da razliku do punog iznosa cene u celosti uplati u roku od 8 dana od dodele nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja Miroslava Injca br. 155-27385-14 sa pozivom na broj predmeta II.185/21.

 

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne isplati cenu u ovom roku, javni izvršitelj će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača i tako redom.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519 412, 018/519 413 i 018/4150222 ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image