search user menu
Datum javne prodaje: 18.07.2022
Datum kreiranja oglasa: 30.05.2022
102 EUR
Naziv

Drljača

Tip

Ostalo


Grad

Paraćin


...
Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

2

Opis

Drljača, procenjene vrednosti 24.000,00 dinara.

 

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.

 

Javno nadmetanje će se održati dana 18.07.2022. godine u 12:00 časova časova u poslovnim prostorijama Javnog izvršitelja u velikoj sali, koja se nalazi na adresi u Paraćinu u ulici Tome Živanovića 39 L1.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate  10% od procenjene vrednosti.

 

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVК 461/19“ i pozivom na broj IIVК 461/19.

 

035/571-701

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image