search user menu
Datum javne prodaje: 29.07.2022
Datum kreiranja oglasa: 30.05.2022
153 EUR

Električni šporet "Sloboda", ručna kolica, kreka, regal i drveni sto

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Električni šporet "Sloboda", ručna kolica, kreka, regal i drveni sto

Tip

Ostalo


Grad

Paraćin


...
Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

2

Opis

Električni šporet “ Sloboda” 3.000,00 dinara;
Ručna kolica 3.000,00 dinara (3 kom=9.000,00 dinara);
Кreka 6.000,00 dinara;
Regal 1,5 m x 0,9 m, braon boje 6.000,00 dinara;
Giter blok, 25cm x10 cm 30,00 dinara (70 kom=2.100,00 dinara);
Drveni sto 3.000,00 dinara (2kom=6.000,00 dinara);
Stakleno bure za rakiju 50 litara 4.000,00 dinara;

 

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.

 

Javno nadmetanje će se održati dana 29.07.2022.godine, na portalu elektronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na internet stranici portala https://eaukcija.sud.rs/#/ u periodu od 09 do 13 časova.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate  15% od procenjene vrednosti.

 

Jemstvo - Jemstvo se polaže u novcu uplatom na račun Ministarstva pravde Republike Srbije koji je objavljen na internet stranici portala, a posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja sredstva uplaćena u svrhu jemstva prenose se na depozitni račun postupajućeg javnog izvršitelja Ivana Jezdovića broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju u predmetu posl. broj II 23/21.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image