search user menu
Datum javne prodaje: 29.06.2022
Datum kreiranja oglasa: 07.06.2022
Kontakt

Objekat poljoprivrede sa zemljištem u Novom Kozjaku

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Alibunar


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Unicredit Bank

Kontakt telefon

011/320-46-57 i 060/223-90-86

Broj prodaje

1

Opis

- Objekat poljoprivrede - hladnjača za smeštaj i čuvanje voća, površine 462m2, izgrađen na kat. parc. br. 218/1, ul. Svetog Save 36, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, upisana u LN br. 772 KO Novi Kozjak;

- Gradsko građevinsko zemljište na kat. parc. br. 218/1, ukupne površine 2016m2, potes Svetog Save, u privatnoj svojini izvršnog dužnika, upisano u LN br. 772 KO Novi Kozjak, a koje se sastoji od zemljišta pod zgradom i drugim objektom, površine 4620m2, zemljišta uz zgradu i drugi objekat, površine 138m2 i njive 2. klase, površine 1416m2;

 

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 24.708.000,00 dinara. a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

 

Javno nadmetanje će se održati dana 29.06.2022. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja, www.eaukcija.rs, u periodu od 9 do 13 časova.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

 

011/320-46-57 i 060/223-90-86

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image