search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 15.06.2022
Kontakt

Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića - fabrika u Osečini

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Osečina


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

1

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Srpska banka

Kontakt telefon

060/189-90-60

Broj prodaje

-

Opis

Srpska banka a.d. Beograd prodaje nepokretnosti u Osečini, i to:

 

- Zgrada br.1, zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića – fabrika prerade koštica i marcipan mase, spratnosti Pr+1Sp, ul. Vuka Karadžića u Osečini, neto površine 3.544 m², na kat.parceli br. 3532/7, upisana u list nepokretnosti br. 1896 KO Osečina;
- ½ idealnog dela zemljišta - livade 5. klase, površine 30a07m², na kat.parceli 3531/1, ul. Pere Jovanovića Komirićanca br. 27, upisanog u list nepokretnosti br. 1688 KO Osečina i
- ½ idealnog dela zemljišta - livade 5. klase, površine 7a73m², na kat.parceli 3531/2, ul. Pere Jovanovića Komirićanca br. 27, upisanog u list nepokretnosti br. 1688 KO Osečina.

 

Navedene nepokretnosti koje su predmet prodaje nalaze se u okviru industrijske zone u Osečini, i u svojini su Srpske banke a.d. Beograd.
Pristup do fabrike je obezbeđen asfaltnim saobraćajnicama, koji fabriku povezuju sa glavnom saobraćajnicom u Osečini i centralnim trgom.

 

Prodaja navedenih nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

 

Kupoprodajni ugovor se zaključuje i overava najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana prihvatanja ponude od strane Banke. Kupoprodajna cena isplaćuje se u celosti u EUR/ dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u roku od 15 (petnaest) dana od dana overe ugovora.

 

Kupac snosi troškove overe kupoprodajnog ugovora, poreza na prenos apsolutnih prava, taksi i drugih troškova vezanih za prodaju nepokretnosti.

 

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu kontaktirati vlasnika nepokretnosti Srpsku banku a.d. Beograd, Ul.Savska br.25, na e-mail: prodaja@srpskabanka.rs.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image