search user menu
Datum javne prodaje: 01.07.2022
Datum kreiranja oglasa: 15.06.2022
Kontakt

Dvosoban stan u Varvarinu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Varvarin


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413 i 018/415-02-22 

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:
OPIS NEPOKRETNOSTI:  

 

1. Dvosoban stan, površine 56m2, na drugom spratu zgrade spratnosti Pr+5+Pk, stan broj 7 (poseban deo 7), evidencijski broj posebnog dela objekta 3, na katastarskoj parceli br. 39 KO Varvarin (Varoš), u privatnoj svojini sa obimom udela ¼, sve upisano u LN br. 394 KO Varvarin.

UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST: 
1. Tržišna vrednost nepokretnosti – Dvosoban stan, površine 56m2 –iznosi 526.702,40 dinara, a početna cena čini 60% od procenjene tržišne vrednosti.

 

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 01.07.2022. godine u 10,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Petra Mustura u Kruševcu, ul. Hajduk Veljkova br. 2.

 

Početna cena iznosi 60 % od procenjene vrednosti nepokretnosti, ispod kojih iznosa se predmetne nepokretnosti ne mogu prodati i ista predstavlja utvrđenu vrednost za nadmetanje.

 

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju za prodaju dužna su pre početka ročišta predati javnom izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 10% od tržišne vrednosti nepokretnosti. 

 

Jemstvo se uplaćuje na namenski račun javnog izvršitelja Petra Mustura br. 205-0000000272289-58 sa pozivom na broj predmeta Iiv.422/20 sa napomenom: jemstvo za javno nadmetanje.

 

Najpovoljniji ponuđač dužan je da kupoprodajnu cenu u celosti uplati u roku od 15 dana nakon objavljivanja rezultata nadmetanja na namenski račun javnog izvršitelja Petra Mustura br. 205-0000000272285-70 sa pozivom na broj predmeta Iiv.422/20 i sa napomenom: uplata preostale izlicitirane cene.

 

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne isplati cenu u ovom roku, javni izvršitelj će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača i tako redom.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image