search user menu
Datum javne prodaje: 12.09.2022
Datum kreiranja oglasa: 21.06.2022
43 131 EUR

Stambeno poslovna zgrada u Badovincima

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeno-poslovni objekat


Grad

Bogatić


...
Jemstvo

12.882,00

Tip nekretnine

Stambeno-poslovni objekat

Kvadratura

274.00 m2

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

015/349-968 ili 064/896-00-21

Broj prodaje

2

Dokumenti

-

Opis

Prodaje se u izvršnom postupku na drugom javnom nadmetanju nepokretnosti dužnika putem elektronskog javnog nadmetanja:
Stambena poslovna zgrada, označena kao zgrada broj 1, izgrađena na  katastarskoj parceli broj 9066/5, ulica Drinska, građevinske površine 274m2, upisana u List nepokretnosti broj 2734 Ko Badovinci (zgrada je bila predviđena za market i pivaru)

 

Ne postoje prava trećih lica, kao ni stvarne ni lične službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima posle kupovine.

 

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi EUR 85.880,00 što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan 30/05/2022 iznosi RSD 10.092.764,00, početna cena na drugom elektronskom javnom nadmetanju iznosi RSD 5.046.382,00 
(50% od procenjene vrednosti).

 

Drugo elektronsko javno nadmetanje održaće se dana 12.09.2022. godine, na  portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs sa početkom u 9:00 časova.

 

Licitacioni korak određuje se u iznosu od 5% od početne cene nepokretnosti.

 

Pravo učešća na elektronskom  javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog  javnog nadmetanja i koja su prethodno položila jemstvo u visini od 15% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti uplatom na poseban račun Miniastarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje. Jemstvo se može uplatiti najksanije dva dana pre održavanja nadmetanja, inače će se licu uskratiti učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju.

 

Ponudilac je dužan da cenu po kojoj mu je dodeljena nepokretnost položi na namenski račun javnog izvršitelja Mirka Ratkovića, račun broj: 160-398364-24 koji se vodi kod Banca Intesa AD Beograd, u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

 

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost dana 05.09.2022. godine od  9.00 do 11.00 časova.

 

Zaključak o prvoj prodaji objaviće se na elektronskoj oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja www.komoraizvrsitelja.rs  i na portalu elektronske prodaje.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image