search user menu
Datum javne prodaje: 29.06.2022
Datum kreiranja oglasa: 22.06.2022
Kontakt

Zemljište u Seleušu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Alibunar


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Eurobank Direktna

Kontakt telefon

021/300-08-01

Broj prodaje

1

Opis

Određuje se javna prodaja elektronskim javnim nadmetanjem nepokretnosti u vlasništvu izvršnih dužnika sa udelom od 3/4, upisanih u LN br. 1108 KO Seleuš i to:

 

1. Kat. parc. br. 511, njiva 5. klase, površin 730m2, procenjene vrednosti 68.669,00 dinara;

2. Kat. parc. br. 512, njiva 5. klase, površine 2492m2, procenjene vrednosti 234.416,00 dinara;

3. Kat. parc. br. 513, njiva 5. klase, površine 1957m2, procenjene vrednosti 184.090,00 dinara;

4. Kat. parc. br. 514, njiva 5. klase, površine 1316m2, procenjene vrednosti 123.793,00 dinara;

5. Kat. parc. br. 515, zemljište pod zgradom-objektom površine 111m2 i zemljište uz zgradu površine 702m2, procenjene vrednosti 76.470,78 dinara;

6. Kat. parc. br. 2083/2, njiva 5. klase, površine 8783m2, procenjene vrednosti 826.193.00 dinara;

7. Kat. parc. br. 2251/3, njiva 5. klase, površine 3722m2, procenjene vrednosti 184.090,00 dinara;

8. Kat. parc. br. 5189, njiva 6. klase, površine 11057m2, procenjene vrednosti 1.040.103,00 dinara;

9. Kat. parc. br. 3700, njiva 5. klase, površine 7481m2, procenjene vrednosti 703.718,00 dinara;

 

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

 

Elektronsko javnog nadmetanje će se održati dana 29.06.2022. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs, sa početkom u 09,00 časova.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image