search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 05.07.2022
Kontakt

Objekat i zemljište u Zvečki

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeno-poslovni objekat


Grad

Beograd-Obrenovac


...
Jemstvo

39.682,00

Tip nekretnine

Stambeno-poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Erste Bank

Kontakt telefon

060/874-73-76

Broj prodaje

-

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

A. NEPOKRETNA IMOVINA:
1.Građevinski objekat – porodična stambena zgrada u Obrenovcu - Zvečka, u ul. Ivana Egeduševića br. 13A, površine: 463,37 m2 . postojeći na KP br.37/2, upisana u list nepokretnosti broj 2466, K.O. Zvečka. Predmetni objekat koristi se kao hala sa administrativnim delom.

2.Zemljište, sve upisano u list nepokretnosti broj 2466, K.O. Zvečka, i to:

- katastarska parcela broj 37/2 K.O. Zvečka, površine 913,00 m2 ( broj dela 1 – zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 488,00 m2, ostalo građevinsko zemljište u svojini; broj dela 2 – zemljište uz zgradu i drugi drugi objekat, površine 425,00 m2, kao ostalo građevisnko zemljište u svojini.
- katastarska parcela broj 38/2 K.O. Zvečka, površine 110,00 m2 (broj dela 1 – šuma 2. klase, površine 110,00 m2, kao ostalo građevinsko zemljište u svojini.
- katastarska parcela broj 3107 K.O. Zvečka, površine 1.864,00 m2 (broj dela 1 - njiva 1. klase, površine 1.864,00 m2, kao poljoprivredno zemljište). Na k.p. 3107 K.O. Zvečka postoji katastarski neevidentiran objekat koji u stvarnosti predstavlja magacin lake čelične konstrukcije površine 72,33 m2


B. OPREMA: Oprema u objektu na adresi Ivana Egeduševića 13A Obrenovac - Zvečka (taksativno navedena u prodajnoj dokumentaciji od rednog broja 01 do rednog broja 459 ). Pored alata i sitnog inventara koji se nalazi u objektu, kao opremu značajnije vrednosti ovde navodimo: 3 pojedinačna kancelarijska kontejnera, od kojih su dva na lokaciji dužnika a jedan u prostoru TENT B, dva metalna građevinska kontejnera smešteni na lokacijama TENT A i TENT B, , vozilo Citroen- Jumper.

 

Početna cena je 15.608.300,00 dinara.

 

Depozit iznosi 4.682.490,00 dinara.

 

Ovlašćeno lice: Srđan Stojanović stečajni upravnik, kontakt telefon: 062/10 88 660
E-mail: office.stecajniupravnik@gmail.com

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image