search user menu
Datum javne prodaje: 18.08.2022
Datum kreiranja oglasa: 14.07.2022
Kontakt

Tv "LG", klima uređaj "Exclusive" i veš mašina "Gorenje"

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Tv "LG", klima uređaj "Exclusive" i veš mašina "Gorenje"

Tip

Bela tehnika


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

1

Opis

TELEVIZOR MARКE “LG“   5.000,00 dinara;
КLIMA UREĐAJ MARКE “EXSLUZIVE“, 3.000,00 dinara;  
MIКROTALASNA PEĆ MARКE “LG “  2.000,00 dinara; 
VITRINA   10.000,00 dinara;
VEŠ MAŠINA MARКE “GORENJE” 5.000,00 dinara;
MOBILNI TELEFON MARКE “ HUAWEI“ 8.000,00 dinara;


Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

 

Prvo javno nadmetanje održaće se dana 18.08.2022. godine u 13:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu  u velikoj sali na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, lokal 1.

 

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 125/2019“ i pozivom na broj IIV 125/2019

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image