search user menu
Datum javne prodaje: 15.08.2022
Datum kreiranja oglasa: 14.07.2022
Pogodba

Dvobrazni plug

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Dvobrazni plug

Tip

Ostalo


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

-

Opis

Dvobrazni plug, procenjene vrednosti 18.000,00 dinara.

 

POZIVAJU SE SVA ZAINTERESOVANA LICA, da ponudu za zaključenje ugovora o prodaji pokretnih stvari bliže određenih u stavu četvrtom ovog zaključka, dostave u pisanoj formi, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “PONUDA ZA IIVК 384/17 NE OTVARATI”, i to najkasnije do 15.08.2022.godine do 15:00 časova, na adresu sedišta javnog izvršitelja Ivana Jezdovića u Paraćinu, ul. Tome Živanovića br. 39, lokal 1, kada će se pristupiti otvaranju svih pristiglih ponuda zainteresovanih lica. (sve ponude moraju biti dostavljene dana 15.08.2022. godine do 15:00 časova bez obzira kada su iste upućene).


Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu  IIVК 384/17 “ i pozivom na broj IIVК 384/17.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image