search user menu
Datum javne prodaje: 26.08.2022
Datum kreiranja oglasa: 27.07.2022
142 EUR
Naziv

Sejalica

Tip mašine

Mašine

...
Jemstvo

31,00

Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

1

Grad, država

-


Opis

Sejalica crvene boje 24.000,00 dinara.

 

Početna cena je 16.800,00 dinara.

 

PRVO ELEKTRONSKO JAVNO NADMETANjE održaće se dana 26.08.2022.godine, na portalu elektronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na internet stranici portala https://eaukcija.sud.rs/#/  u periodu od 09 do 13 časova.

 

Jemstvo - Jemstvo se polaže u novcu uplatom na račun Ministarstva pravde Republike Srbije koji je objavljen na internet stranici portala, a posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja sredstva uplaćena u svrhu jemstva prenose se na depozitni račun postupajućeg javnog izvršitelja Ivana Jezdovića broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju u predmetu posl. broj 85-01-02401-20-0144 ". 

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image