search user menu
Datum javne prodaje: 24.08.2022
Datum kreiranja oglasa: 04.08.2022
Pogodba

Ugaona garnitura

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Ugaona garnitura

Tip

Nameštaj


Grad

Ćuprija


...
Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon


035/571-701

Broj prodaje

-

Opis

Ugaona garnitura sa foteljom, procenjene vrednosti 19.000,00 dinara;
Šporet na drva, procenjene vrednosti 8.000,00 dinara; 

 

POZIVAJU SE SVA ZAINTERESOVANA LICA, da ponudu za zaključenje ugovora o prodaji pokretnih stvari bliže određenih u stavu 3 izreke ovog zaključka dostave na adresu javnog izvršitelja Ivana Jezdovića iz Paraćina, ul. Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42, u zatvorenoj koverti, sa naznakom ““PONUDA ZA IIVК 1010/18 NE OTVARATI”  i to najkasnije do 24.08.2022. godine do 15:00 časova kada će se pristupiti otvaranju svih pristiglih ponuda zainteresovanih lica.

 

Prodaja neposrednom pogodbom pokretnih stvari izvršiće se zaključenjem Ugovora o prodaji neposrednom pogodbom, u pisanom obliku, između javnog izvršitelja Jezdović Ivana iz Paraćina, ul. Tome Živanovića br. 39, lokal 1 kao Prodavca, koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika i Кupca sa najpovoljnijom ponudom. 

 

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVК 1010/18“ i pozivom na broj IIVК 1010/18.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image