search user menu
Datum javne prodaje: 19.10.2022
Datum kreiranja oglasa: 09.08.2022
Kontakt

Stambeni objekat sa zemljištem u Lozoviku

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Velika Plana

Adresa

KO Lozovik


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

2

Opis

- 1/6 idealnog dela nepokretnosti: zemljište pod zgradom-objektom, površina 56m2, potes Selo 6, na katastarskoj parceli broj 479 К.O. Lozovik, upisana u list nepokretnosti broj 4 К.O. Lozovik, po nameni zemljište u građevinskom području, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, bez uknjiženih tereta, procenjene tržišne vrednosti 1/6 idealnog dela  u iznosu od 2.009,00 dinara,
 
- 1/6 idealnog dela nepokretnosti: zemljište uz zgradu-objekat, površina 4a96m2, potes Selo,  na katastarskoj parceli broj 479 К.O. Lozovik, upisana u list nepokretnosti broj 4 К.O. Lozovik, po nameni zemljište u građevinskom području, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, bez uknjiženih tereta, procenjene tržišne vrednosti 1/6 idealnog dela u iznosu od 17.794,00 dinara,

- 1/6 idealnog dela nepokretnosti: zgrada broj 1 - Porodična stambena zgrada, a koja se nalazi, na potesu Selo 6, na Кp.br.479,  koja se sastoji od jedne etaže-prizemlja, izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji objekta, upisana u list nepokretnosti broj 4 К.O. Lozovik, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, bez uknjiženih tereta, procenjene tržišne vrednosti 1/6 idealnog dela u iznosu od 136.899,00 dinara,

- 1/6 idealnog dela nepokretnosti: voćnjak 4.klase, površina 16a47m2, potes Selo, na katastarskoj parceli broj 480 К.O. Lozovik, upisana u list nepokretnosti broj 4 К.O. Lozovik, po nameni zemljište u građevinskom području, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, bez uknjiženih tereta, procenjene tržišne vrednosti 1/6 idealnog dela u iznosu od 78.500,14 dinara,

- 1/6 idealnog dela nepokretnosti: njiva 4.klase, površina 9a03m2, potes Selo, na katastarskoj parceli broj 499 К.O. Lozovik, upisana u list nepokretnosti broj 4 К.O. Lozovik, po nameni poljoprivredno zemljište, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, bez uknjiženih tereta, procenjene tržišne vrednosti 1/6 idealnog dela u iznosu od 4.468,42 dinara,

- 1/1 idealnog dela nepokretnosti, njiva 4. klase, površine 44a17m2, potes Кraljevo na katastarskoj parceli broj 4383 К.O. Senje, upisano u list nepokretnosti broj 1671, К.O. Senje, po nameni poljoprivredno zemljište, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, bez uknjiženih tereta, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od 274.925,42 dinara,

 

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti.

 

Drugo javno nadmetanje će se obaviti dana 19.10.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova, koje će se održati u poslovnim prostorijama Javnog izvršitelja u velikoj sali, koje se nalaze na adresi u Paraćinu, u ulici Tome Živanović 39 L1.

 

Jemstvo - Jemstvo se polaže u novcu uplatom na račun Ministarstva pravde Republike Srbije koji je objavljen na internet stranici portala, a posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja sredstva uplaćena u svrhu jemstva prenose se na depozitni račun postupajućeg javnog izvršitelja Ivana Jezdovića broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju u predmetu posl. broj IIV-138/2015

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image