search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 25.08.2022
Kontakt

Farma za odgoj svinja i fabrika stočne hrane u Varvarinu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Varvarin


...
Jemstvo

340.602,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

21063.00 m2

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Mirabank

Kontakt telefon

066/879-60-48 

Broj prodaje

-

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

Predmet prodaje je šest nezavisnih imovinskih celina. Ovaj oglas se odnosi na imovinsku celinu br .6 za koju je Mirabank a.d. založni poverilac i to:

 

Prodajna celina 6. Farma za odgoj svinja i fabrika stočne hrane Varvarin.

Predmet prodaje u okviru imovinske celine Farma za odgoj svinja i fabrika stočne hrane Varvarin.

Nepokretna imovina – objekti upisani u L.N. 3959 K.O. Bačina:

 

Zgrada poljoprivrede na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 1, 249 m2;

Zgrada poljoprivrede – Predtov 5 br. 2 na KP 4722/1, KO Bačina, broj objekta, 2 596 m2;

Zgrada poljoprivrede – Tov 5 br. 3 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta, 3 967 m2;

Zgrada poljoprivrede – Tesna stanica br. 4 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 4, 1,318 m2;

Zgrada poljoprivrede – Predtov 3 br. 5 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 5, 715 m2;

Zgrada poljoprivrede – Tov 3 br. 6 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 6, 967 m2;

Zgrada poljoprivrede – Tov 4 br. 7 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 7, 962 m2;

Zgrada poljoprivrede – Predtov 4 br. 8 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 8, 719 m2;

Zgrada poljoprivrede – Odgajilavište br. 9 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 9, 839 m2;

Zgrada poljoprivrede – Tov 2 br. 10 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 10, 962 m2;

Zgrada poljoprivrede – Tov 1 br. 11 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 11, 961 m2;

Zgrada poljoprivrede – Predtov 1 br. 12 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 12, 718 m2;

Zgrada poljoprivrede – Prasilište br. 13 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 13, 1,268 m2;

Zgrada poljoprivrede – Pripust br. 14 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 14, 975 m2;

Zgrada poljoprivrede – Predtov 2 br.15 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 15, 710 m2;

Zgrada poljoprivrede – Čekalište br. 16 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 16, 1,163 m2;

Zgrada poljoprivrede – Prasilište br.17 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 17, 1,051 m2;

Zgrada poljoprivrede – Prasilište br. 18 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 18, 1,425 m2;

Zgrada poljoprivrede – Čekalište br. 19 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 19, 1,193 m2;

Zgrada poljoprivrede – Odgajivalište br.20 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 20, 1,545 m2; 

Zgrada poljoprivrede – Kotlarnica br. 21 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 21, 168 m2;

Zgrada poljoprivrede – Hidrantska kućica br. 22 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 22, 13 m2;

Zgrada poljoprivrede – Agregat br. 23 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 23, 21 m2;

Zgrada poljoprivrede – Trafo stanica br. 24 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 24, 25 (2x630kW) m2;

Zgrada poljoprivrede – Objekat za konfiskate br. 25 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 25, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Separator br. 26 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 26, 113 m2;

Zgrada poljoprivrede – Portirnica br. 27 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 27, 7 m2;

Zgrada poljoprivrede – Vaga br. 28 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 28, 90 m2;

Zgrada poljoprivrede – Uprava br. 29 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 29, 273 m2;

Zgrada poljoprivrede – Sušara br. 30 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 30, 54 m2;

Zgrada poljoprivrede – Fabrika koncentrata br. 31 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 31, 1,120 m2;

Zgrada poljoprivrede – Biogas br. 32 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 32, 71 (500m3) m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 37 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 37, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 38 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 38, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 39 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 39, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 40 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 40,  36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 41 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 41, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 42 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 42,  36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 43 na KP 4722/1 KO Bačina , broj objekta43, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 44 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 44,  36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 45 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 45, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 46 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 46, 36 m2; 

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 47 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 47, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 48 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 48, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 49 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 49, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 50 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 50, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 51 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 51, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 52 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 52, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 53 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 53, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 54 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 54, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 55 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 55, 36 m2;

Zgrada poljoprivrede – Silos za hranu br. 56 na KP 4722/1 KO Bačina, broj objekta 56, 36 m2; 

 

Pokretna imovina

Oprema za odgoj svinja i proizvodnju stočne hrane i druga oprema koja je zbog obima detaljno navedena u prodajnoj dokumentaciji.

Kompleks farma za odgoj svinja i fabrika stočne hrane Varvarin se nalaze sa desne strane puta Varvarin-Orašje, u mestu Bačina opština Varvarin. Kompleks nije u funkciji duži vremenski period. Na zemljištu je upisano pravo korišćenja (Agro-mil doo udeo 1002/242547 – pravo korišćenja), te u tom smislu nije procenjeno i nije predmet prodaje.

 

Početna cena: 99.626.159,00 dinara.

 

Depozit za učešće: 39.850.464,00 dinara.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja: 

1.    nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije za svaku celinu posebno iznos od 200.000,00 dinara uvećano za PDV, na tekući račun 155-76123-76 dinara otvoren kod Halkbank AD Beograd. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 14:00 časova u kancelariji stečajnog upravnika na adresi Kraljevo, ul. Cara Dušana 20/4, uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom; 
2.    uplate depozit u naznačenom iznosu, na tekući račun stečajnog dužnika 155-76123-76 otvoren kod Halkbank AD Beograd ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv. Iznos depozita zainteresovani kupci su dužni da polože 7 dana pre održavanja prodaje, uplatom u novcu ili polaganjem bankarske garancije (rok za uplatu depozita je 20.09.2022. godine do 15 časova). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 31.10.2022. godine; 
3.    Dokaz o polaganju depozita zainteresovani kupci dostavljaju stečajnom upravniku najkasnije 20.09.2022. godine do 15 časova zajedno sa Obrascem prijave. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija; 
4.    potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije. 


Nakon uplate depozita a najkasnije 20.09.2022. godine do 15 časova, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati obrazac prijave za učešće stečajnom upravniku (rok za predaju je 20.09.2022. godine do 15 časova). 


Javno nadmetanje održaće se dana 27.09.2022. godine u 11:00 časova u prostorijama Multimedijalnog centra ‘’MR Kvart’’ u Kraljevu, ul. Cara Lazara br. 34. 


Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 09:00 do 10:50 časova, na istoj adresi. 


Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što: 
1) registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju; 
2) otvara javno nadmetanje upoznajući učesnike sa pravilima nadmetanja; 
3) oglašava imovinu koja se nudi na prodaju i oglašava početnu cenu; 
4) poziva učesnike da prihvate početnu cenu i svaku narednu cenu prema unapred predviđenom uvećanju cene, pri čemu takvo uvećanje cene ne može biti veće od 5% procenjene vrednosti predmeta prodaje. 
4) održava red na javnom nadmetanju; 
5) proglašava kupca; 
6) potpisuje zapisnik, u koji unosi sve eventualne primedbe registrovanih učesnika u javnom nadmetanju na postupak sprovođenja tog javnog nadmetanja, a u slučaju detaljnijih primedaba unosi kratak sadržaj primedaba i poziva učesnika koji ulaže primedbe da iste dostavi stečajnom upravniku i sudu u formi podneska. 

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Na postignute cene na javnom nadmetanju a koje se odnose na vrednost pokretnih stvari dodaje se PDV u skladu sa zakonom. 


Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita. 


Ako proglašeni Kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač u postupku javnog nadmetanja nakon sticanja uslova određenih Zakonom. Drugi najbolji ponuđač je lice koje je u odnosu na proglašenu kupoprodajnu cenu bilo drugorangirani ponuđač. Ukoliko nije bilo takvog lica, drugi najbolji ponuđač je ono lice koje je u toku postupka prodaje, u odnosu na ostale ponuđače, prvo ponudilo najvišu cenu. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. 


Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 3 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 časova uz prethodnu najavu na telefon 064.32.44.577 i 064.315.36.51. 
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja. 
Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. 
Poreze i troškove koji nastaju iz prodaje i iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac. 


Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Mirko Petrović, kontakt telefon: 064/324-45-77  

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image