search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 25.08.2022
Kontakt

Motel Rubin Pojate na auto-putu E75

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Ćićevac


...
Jemstvo

128.452,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

1024.00 m2

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Mirabank

Kontakt telefon

066/879-60-48 

Broj prodaje

-

Dokumenti

Oglas o prodaji

Opis

Predmet prodaje je šest nezavisnih imovinskih celina. Ovaj oglas se odnosi na imovinsku celinu br.1 za koju je Mirabank a.d. založni poverilac i to:


Prodajna celina 1. Motel Rubin – Pojate
 

Nepokretna imovina -objekti i zemljište upisani u L.N. br. 67. K.O. Pojate:

Objekat ugostiteljstva br. 1. na KP 1826/4, 953m2;
Pomoćna zgrada br. 2, na KP 1826/4, 71m2;
Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, KP 1826/4, K.O. Pojate, 11,479m2;
Pokretna imovina koju čini građevinski materijal (procenjene vrednosti 62.996,63 dinara) koja je zbog obima bliže navedena u prodajnoj dokumentaciji.
Motel, sa pomoćnim objektom i pokretna imovina, se nalaze neposredno uz autoput Beograd-Niš, u blizini isključenja za Pojate.


Početna cena: 37.572.305,00 dinara.


Depozit za učešće: 15.028.922,00 dinara.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja: 

1.    nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije za svaku celinu posebno iznos od 200.000,00 dinara uvećano za PDV, na tekući račun 155-76123-76 dinara otvoren kod Halkbank AD Beograd. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 14:00 časova u kancelariji stečajnog upravnika na adresi Kraljevo, ul. Cara Dušana 20/4, uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom; 
2.    uplate depozit u naznačenom iznosu, na tekući račun stečajnog dužnika 155-76123-76 otvoren kod Halkbank AD Beograd ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv. Iznos depozita zainteresovani kupci su dužni da polože 7 dana pre održavanja prodaje, uplatom u novcu ili polaganjem bankarske garancije (rok za uplatu depozita je 20.09.2022. godine do 15 časova). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 31.10.2022. godine; 
3.    Dokaz o polaganju depozita zainteresovani kupci dostavljaju stečajnom upravniku najkasnije 20.09.2022. godine do 15 časova zajedno sa Obrascem prijave. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija; 
4.    potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije. 


Nakon uplate depozita a najkasnije 20.09.2022. godine do 15 časova, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati obrazac prijave za učešće stečajnom upravniku (rok za predaju je 20.09.2022. godine do 15 časova). 


Javno nadmetanje održaće se dana 27.09.2022. godine u 11:00 časova u prostorijama Multimedijalnog centra ‘’MR Kvart’’ u Kraljevu, ul. Cara Lazara br. 34. 


Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 09:00 do 10:50 časova, na istoj adresi. 


Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što: 
1) registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju; 
2) otvara javno nadmetanje upoznajući učesnike sa pravilima nadmetanja; 
3) oglašava imovinu koja se nudi na prodaju i oglašava početnu cenu; 
4) poziva učesnike da prihvate početnu cenu i svaku narednu cenu prema unapred predviđenom uvećanju cene, pri čemu takvo uvećanje cene ne može biti veće od 5% procenjene vrednosti predmeta prodaje. 
4) održava red na javnom nadmetanju; 
5) proglašava kupca; 
6) potpisuje zapisnik, u koji unosi sve eventualne primedbe registrovanih učesnika u javnom nadmetanju na postupak sprovođenja tog javnog nadmetanja, a u slučaju detaljnijih primedaba unosi kratak sadržaj primedaba i poziva učesnika koji ulaže primedbe da iste dostavi stečajnom upravniku i sudu u formi podneska. 


Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Na postignute cene na javnom nadmetanju a koje se odnose na vrednost pokretnih stvari dodaje se PDV u skladu sa zakonom. 
Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita. 


Ako proglašeni Kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač u postupku javnog nadmetanja nakon sticanja uslova određenih Zakonom. Drugi najbolji ponuđač je lice koje je u odnosu na proglašenu kupoprodajnu cenu bilo drugorangirani ponuđač. Ukoliko nije bilo takvog lica, drugi najbolji ponuđač je ono lice koje je u toku postupka prodaje, u odnosu na ostale ponuđače, prvo ponudilo najvišu cenu. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. 


Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 3 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 časova uz prethodnu najavu na telefon 064.32.44.577 i 064.315.36.51. 
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja. 
Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. 
Poreze i troškove koji nastaju iz prodaje i iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac. 


Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Mirko Petrović, kontakt telefon: 064/324-45-77

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image