search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 16.09.2022
Kontakt

Zemljište u Buaru

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Užice

Adresa


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

060/636-31-08; 064/896-02-91

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA PUTEM ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti u izvršnom postupku i to: 

1.   voćnjak 6. klase i šuma 3. klase na katastarskoj parceli br. 53, podbroj parcele 1, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 43122m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, 
2.   šuma 3. klase na katastarskoj parceli br. 52, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 5497m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, 
3.   njiva 7. klase na katastarskoj parceli br. 51, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 1927m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, 
4.   livada 6. klase na katastarskoj parceli br. 50, podbroj parcele 2, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 4054m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, 
5.   njiva 7. klase i livada 6. klase na katastarskoj parceli br. 50, podbroj parcele 1, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 8736m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, 
6.   livada 7. klase na katastarskoj parceli br. 49, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 6912m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar. 
II - Na nepokretnostima koje su predmet prodaje nema stvarnih i ličnih službenosti niti stvarnih tereta koje kupac preuzima nakon prodaje. 
III - Tržišna vrednost nepokretnosti i to : 
1.   voćnjaka 6. klase i šume 3. klase na katastarskoj parceli br. 53, podbroj parcele 1, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 43122m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, utvrđena je u iznosu od 6.269.196,33 dinara, 
2.   šume 3. klase na katastarskoj parceli br. 52, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 5497m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, utvrđena je u iznosu od 625.316,19 dinara, 
3.   njive 7. klase na katastarskoj parceli br. 51, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 1927m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, utvrđena je u iznosu od 231.240,00 dinara, 
4.   livade 6. klase na katastarskoj parceli br. 50, podbroj parcele 2, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 4054m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, utvrđena je u iznosu od 729.720,00 dinara,
 5.   njive 7. klase i livade 6. klase na katastarskoj parceli br. 50, podbroj parcele 1, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 8736m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, utvrđena je u iznosu od 1.572.480,00 dinara, 
6.   livade 7. klase na katastarskoj parceli br. 49, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 6912m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, utvrđena je u iznosu od 1.244.160,00 dinara. 
IV - Na prvom elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti te za nepokretnost: 
1.   voćnjak 6. klase i šuma 3. klase na katastarskoj parceli br. 53, podbroj parcele 1, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 43122m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, iznosi 4.388.437,43 dinara, 
2.   šuma 3. klase na katastarskoj parceli br. 52, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 5497m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, iznosi 437.721,33 dinara, 
3.   njiva 7. klase na katastarskoj parceli br. 51, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 1927m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, iznosi 161.868,00 dinara, 
4.   livada 6. klase na katastarskoj parceli br. 50, podbroj parcele 2, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 4054m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, iznosi 510.804,00 dinara,
 5.   njiva 7. klase i livada 6. klase na katastarskoj parceli br. 50, podbroj parcele 1, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 8736m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, iznosi 1.100.736,00 dinara, 
6.   livada 7. klase na katastarskoj parceli br. 49, koja se nalazi na katastarskoj opštini Buar-opština Užice, ul. Radosavljevina, površina parcele 6912m2, upisana u list nepokretnosti br. 990 KO Buar, iznosi 870.912,00 dinara. 

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image