search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 18.10.2022
Kontakt

Zemljište u Varvarinu i Ćićevcu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413 i 018/415-02-22

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:

1.    Njiva 3. klase, br. dela 1, površine 280 m2, na KP br. 86;
2.    Njiva 3. klase, br. dela 1, površine 1330 m2, na KP br. 284/1;
3.    Njiva 2. klase, br. dela 1, površine 848 m2, na KP br. 2597;
4.    Njiva 4. klase, br. dela 1, površine 895 m2, na KP br. 2890/3;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 460 KO Donji Katun i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
5.    Šuma 3. klase, br. dela 1, površine 237 m2, na KP br. 220;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 626 KO Gornji Katun i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
6.    Njiva 3. klase, br. dela 1, površine 1278 m2, na KP br. 266;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 1976 KO Ćićevac i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
ukupna procenjena vrednost navedenih nepokretnosti iznosi 204.560,85 dinara. 


UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST: 

1.    Njiva 3. klase, br. dela 1, površine 280 m2, na KP br. 86 – 13.561,80 dinara;
2.    Njiva 3. klase, br. dela 1, površine 1330 m2, na KP br. 284/1 – 64.418,55 dinara;
3.    Njiva 2. klase, br. dela 1, površine 848 m2, na KP br. 2597 – 41.073,00 dinara;
4.    Njiva 4. klase, br. dela 1, površine 895 m2, na KP br. 2890/3 – 43.350,00 dinara;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 460 KO Donji Katun i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
5.    Šuma 3. klase, br. dela 1, površine 237 m2, na KP br. 220 – 4.597,00 dinara;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 626 KO Gornji Katun i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
6.    Njiva 3. klase, br. dela 1, površine 1278 m2, na KP br. 266 – 37.560,50 dinara;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 1976 KO Ćićevac i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;

 

Ukupna procenjena vrednost navedenih nepokretnosti iznosi 204.560,85 dinara, a procena je izvršena dana 24.08.2021. godine.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519 412, 018/519 413 i 018/4150222 ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image