search user menu
Datum javne prodaje: 18.05.2023
Datum kreiranja oglasa: 25.01.2023
78 EUR

Kompjuterski radni sto i TV

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Kompjuterski radni sto i TV

Tip

Nameštaj


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

1

Opis

Kompjuterski radni sto 4.000,00 dinara;
TV ‘’Vivax’’ 32inča 9.000,00 dinara.


Početna cena iznosi 9.100,00 dinara.


Ponovljeno Prvo javno nadmetanje održaće se dana 18.05.2023. godine u 14:00 časova u poslovnim prostorijama, Javnog izvršitelja u Paraćinu, u velikoj sali koja se nalazi na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, L1.


Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVK 342/2019“ i pozivom na broj IIVK 342/2019.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image