search user menu
Datum javne prodaje: 20.12.2023
Datum kreiranja oglasa: 30.10.2023
Kontakt

Zemljište u Mirilovcu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Paraćin

Adresa

KO Mirilovac


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

1

Dokumenti

Opis

- Njiva 3. klase na kp. br.  2563/1  КO Mirilovac, površine 4822 m2, broj dela 1, upisana u listu nepokretnosti br. 1658 КO Mirilovac , a koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, potes : Brsnica, bez upisanih tereta u iznosu od 254.576,14 dinara;

- Njiva 3. klase na kp. br.  2563/2  КO Mirilovac, površine 642 m2, broj dela 1, upisana u listu nepokretnosti br. 1658 КO Mirilovac , a koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, potes : Brsnica, bez upisanih tereta u iznosu od 30.128,19 dinara;

- Njiva 3. klase na kp. br.  2564 КO Mirilovac, površine 4710 m2, broj dela 1, upisana u listu nepokretnosti br. 1658 КO Mirilovac , a koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, potes : Oranice, bez upisanih tereta u iznosu od 248.663,13 dinara;

 

Javno nadmetanje će se održati dana 20.12.2023. godine u 13:00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja.

 

Jemstvo - Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije do 20.12.2023.godine do 12:00 časova, uplate na ime jemstva 1/10  od utvrđene vrednosti predmetnih nepokretnosti (25.457,61 dinara za nepokretnost broj 1, 3.012,82 dinara za nepokretnost broj 2,  24.866,31 za nepokretnost broj 3, odnosno ukupno : 53.336,74 dinara) na depozitni račun izvršitelja broj  170-0050015109007-67 sa pozivom na broj 48-01-00264-16-0144 koji se vodi kod Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd, kao i da na samom javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu.  Lica koja predhodno nisu uplatila jemstvo, ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image