search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 06.11.2023
Kontakt

Porodična stambena zgrada u Paraćinu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Paraćin

Adresa

Studenička 17


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

1

Opis

Porodična stambena zgrada, kao zgrada broj 1 izgrađena na kp br 4925 КO Paraćin grad, na adresi: Paraćin, ulica Studenička broj 17, površine u osnovi 68 m2, spratnost: prizemlje, pravni status objekta: objekat ima odobrenje za upotrebu, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, upisano u ln br 1093 КO Paraćin grad, kao knjižna svojina izvršnog dužnika,i deo porodične stambene zgrade kao zgrade broj 1 izgrađene na kp br 4925 КO Paraćin grad, na adresi: Paraćin, ulica Studenička broj 17, površine u osnovi 66 m2, spratnost: prizemlje, pravni status objekta: neuknjižena svojina izvršnog dužnika.

 

Tržišna vrednost nepokretnosti određena je u iznosu od 938.424,00 dinara.

 

Prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana 06.12.2023. godine u 13:00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja u velikoj sali  u Paraćinu, na adresi ulica Tome Živanovića lokal

 

Na prvom javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti početna cena ne može biti ispod 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

 

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su do objavljivanja javnog nadmetanja položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti (u iznosu od 93.842,40 dinara).

 

Jemstvo se polaže u novcu, uplatom na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170 0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 269/2019“ sa pozivom na broj predmeta:47-01-00269-19-0144, u skladu sa članom 35.stav 1 zakona.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image