search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 01.06.2015
Kontakt

Poslovni objekat u Apatinu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Apatin


...
Jemstvo

0,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

AIK banka AD Beograd

Kontakt telefon

011/785-99-99

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Predmet prodaje : Objekat br. 2 upisan na KP 1650 KO Apatin

Predmetna lokacija je hala u okviru kompleksa Stare užarije na KP 1650 KO Apatin, zapadno bački okrug AP Vojvodina. Od centra Apatina, kompleks Stare užarije i hala je udaljena manje od 1,5km. Od prikjlučka na autoput Beograd - Novi Sad - Subotica kompleks je udaljen oko 65 km (kod Bačke Topole). Kompleksu se pristupa direktno sa asfaltirane ulice,gde se nalazi portirnica i oko 60% ove parcele je asfaltirano a cela parcela je ograđena.

U LN 6265 KO Apatin upisana je KP 1650, kao gradsko građevinsko zemljište, ukupne površine 46.297 m2. Na parceli, "AIK BANKA" AD Niš,Nikole Pašića 42 ima pravo korišćenja, a parcela je u državnoj svojini sa zajedničkim obimom udela 1/1.

Na parceli je upisano 14 (četrnaest) objekata površine 10.886m2. Pod rednim brojem 2 upisan je objekat tekstilne industrije,prizemne spratnosti,kao objekat preuzet iz zemljišne knjige u privatnoj svojini 1/1 u korist AIK BANKA" AD Niš,Nikole Pašića 42. U teretnom listu, na objektu 2 na KP 1650, nema tereta.

Predmetni objekat se sastoji od 2(dve) skladišne hale sagrađene 1986. godine. Evidentirana spratnost u LN je P, bruto površine pod objektom 5570 m2. U delu objekta postoji i spratni deo sa nekoliko prostorija(arhiva i kancelarije) .

Konstrukcija hala je armirano betonska montažna. Spratna visina je oko 8m. Krovna konstrukcija je takođe armirano betonska-AB nosači na AB stubovima, sa kasetiranom tavanicom. Krovna obloga je od TR lima. Podne obloge su betonske a na spratu keramičke pločice i linoleum. Zidna ispuna je od betonskih prefabrikovanih elemenata, bez finalne obrade. Spoljna stolarija je metalna. Kompleks je opremljen svom potrebnom infrastrukturom: vodovod i kanalizacija, elektroenergetske instalacije i hidrantska mreža.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

 

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu AIK BANKA AD NIŠ, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Službu upravljanja preuzetom imovinom -dobos“.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image