search user menu
offers_banner

ŠTA JE SVE NA DOBOŠU?

Doboš je jedinstvena online baza podataka putem koje građani mogu kupiti nekretnine, vozila i druge predmete učešćem na javnim prodajama koje se sprovode u sudskom i upravnom postupku, ali i neposrednom pogodbom sa pravnim licima koja oglašavaju takvu prodaju.

Konačno, posetioci doboša će biti u prilici da pronađu predmete koje sudovi, upravni organi i privredna društva javno oglašavaju za prodaju, poput nekretnina, rashodovanih vozila, opreme, nameštaja, akcija i udela privrednih društava ili drugih predmeta.

prijavite se

IZVRŠNI POSTUPAK

Postupak prodaje koji sprovodi sud/izvrsitelj po pravosnaznoj presudi


STEČAJNI POSTUPAK

Postupak prodaje imovine ili privrednih drustva u stecaju gde prodaje sprovodi stecajni upravnik po nalogu suda


POSTUPAK PRODAJE

Prodaja društvenog i državnog kapitala i imovine subjekata privatizacije


UPRAVNI POSTUPAK

Upravni postupak u okviru koga prodaju stvari sprovode nadležni poreski organi


VANSUDSKA PRODAJA

Vansudska prodaja kao poseban metod prodaje


LIZING PRODAJE

Postupak prodaje pokretnih ili nepokretnih stvari koje su bile predmeti lizinga.

prijavite se

VODIČ KROZ JAVNO NADMETANJE U 4 GLAVNIH KORAKA.

Kupovina predmeta od strane građana u postupcima javnog nadmetanja u okviru izvršnog postupka je u većini razvijenih država uobičajen način povoljnog i jednstavnog pribavljanja nekretnina, vozila, opreme ili drugih predmeta. Ipak, ovaj način kupovine je i dalje velika nepoznanica za naše građane. Portal doboš Vas u ovom pojednostavljenom vodiču upoznaje sa osnovnim koracima sa kojima ćete se susresti prilikom učešća na javnom nadmetanju u okviru izvršnog postupka.


KORAK 1

PRONAĐITE OGLAS

Pronađite oglas, analizirajte ga i vidite uslove prodaje


KORAK 2

POLOŽITE JEMSTVO


KORAK 3

JAVNO NADMETANJE

Učestvujte na javnom nadmetanju.


KORAK 4

ISPLATITE PREDMET

Isplatite cenu predmeta i preuzmite ga.