search user menu

Politika privatnosti

Better Web Services d.o.o. poštujući obaveze propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i obaveze drugih pozitivnih propisa Republike Srbije se trudi da održi najviši mogući nivo u vezi sa zaštitom ličnosti korisnika portala www.dobos.rs.

Registracija

Kako biste postali registrovani korisnik portala www.dobos.rs u formi za registraciju upisujete sledeće lične podatke:

Unošenjem navedenih podataka prilikom same registracije, smatramo da ste kao korisnik dali svoj izričit pristanak za obradu predmetnih podataka: Better Web Services d.o.o. će koristiti podatke svojih korisnika isključivo u cilju podizanja nivoa i kvaliteta usluga koje pruža svojim korisnicima, a što je neophodno s obzirom na prirodu posla Better Web Services d.o.o.

Korišćenje podataka o korisnicima

Podaci koje korisnici ostave će biti korišćeni:

Takođe, unošenjem navedenih podataka prilikom same registracije, smatramo da je korisnik dao svoj pristanak da mu Better Web Services d.o.o. povremeno, ali ne češće od jednom nedeljno, na e-mail dostavlja informacije u vezi sa radom portala www.dobos.rs i u vezi sa oglasima koji su objavljeni na portalu www.dobos.rs, kao i eventualno oglase svojih klijenata-poslovnih partnera.

Prestanak statusa registrovanog korisnika

Ukoliko korisnik odluči da ne želi više da kao registrovani korisnik koristi usluge portala www.dobos.rs potrebno je da u vezi sa tim pošalje e-mail na office@dobos.rs i Better Web Services d.o.o. će izbrisati korisnika iz baze korisnika, a podaci korisnika više neće biti korišćeni, niti će korisnik više dobijati e-mailove od strane Better Web Services d.o.o.

Prigovori na korišćenje podataka korisnika

Ukoliko korisnik smatra da se podaci koje je dostavio koriste suprotno njegovom pristanku ili suprotno zakonu, potrebno je da u vezi sa tim odmah obavesti Better Web Services d.o.o. posredstvom e-maila office@dobos.rs. Better Web Services d.o.o. će preduzeti sve neophnodne radnje kako bi se predmetna povreda prava korisnika otklonila.

Izmene politike privatnosti

Better Web Services d.o.o. zadržava pravo izmene ovih uslova politike privatnosti. U slučaju da dođe do izmene uslova politike privatnosti, svi korisnici portala www.dobos.rs će o tome biti blagovremeno e-mailom obavešteni.

Čuvanje podataka korisnika

Better Web Services d.o.o. će se potruditi da privatne i poverljive informacije korisnika portala www.dobos.rs čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja portala portala www.dobos.rs, korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dostavlja. Better Web Services d.o.o. ne može garantovati da treća lica neće putem protivpravnih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Better Web Services d.o.o., doći do tih informacija, niti Better Web Services d.o.o. u slučaju takvog protivpravnog napada može biti odgovoran za bilo kakvu štetu korisniku.