search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 08.09.2023
Kontakt

Porodična stambena zgrada i zemljište u Molu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Ada

Adresa

Ul. Željeznička


...
Jemstvo

1.500,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

064/896-03-31

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci, poverilac OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, matični broj 08603537, PIB: 100584604, Trg Slobode br. 5, 21000 Novi Sad, oglašava: AUKCIJSKU PRODAJU NEPOKRETNOSTI


Na osnovu rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje broj 952-02-13-217-7859/2023, koje je dana 29.03.2023. godine donela Služba za katastar nepokretnosti Ada, a koje je postalo konačno dana 10.05.2023. godine, oglašavamo prodaju nepokretnosti i to:


-    Porodična stambena zgrada, površine 126m2, broj objekta 1, u ul. Željeznička br. 31/c u Molu, sagrađena na kat. parceli br. 1759, upisana u list nepokretnosti br. 4952 k.o. Mol, opština Ada;
-    Pomoćna zgrada, površine 30 m2, broj objekta 2, u ul. Željeznička u Molu, sagrađena na kat. parceli br. 1759, upisana u list nepokretnosti br. 4952 k.o. Mol, opština Ada;
-    Zemljište u građevinskom području, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 126m2, u ul. Željeznička u Molu, kat. parcela br. 1759, br. dela parcele 1, upisana u list nepokretnosti br. 4952 k.o. Mol, opština Ada;
-    Zemljište u građevinskom području, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 30m2, u ul. Željeznička u Molu, kat. parcela br. 1759, br. dela parcele 2, upisana u list nepokretnosti br. 4952 k.o. Mol, opština Ada;
-    Zemljište u građevinskom području, zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 500m2, u ul. Željeznička u Molu, kat. parcela br. 1759, br. dela parcele 3, upisana u list nepokretnosti br. 4952 k.o. Mol, opština Ada;
-    Zemljište u građevinskom području, njiva 1. klase, površine 427m2, u ul. Željeznička u Molu, kat. parcela br. 1759, br. dela parcele 4, upisana u list nepokretnosti br. 4952 k.o. Mol, opština Ada.


Početna cena na aukciji iznosi 15.000,00 EUR. Licitacioni korak utvrđuje se u visini od 500 EUR. 


Za sve informacije o proceduri, uslovima i nepokretnosti, poverioca možete kontaktirati na telefon: (064) 896 03 31, ili putem elektronske pošte: Zastupanje@otpbanka.rs.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image