search user menu
Datum javne prodaje: 22.12.2023
Datum kreiranja oglasa: 07.11.2023
35 673 EUR

Trosoban stan u Vrčinu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Beograd-Grocka

Adresa

KO Vrčin


...
Jemstvo

10.702,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

064/896-03-31

Broj prodaje

2

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, upoznaje sva zainteresovana lica da je u okviru izvršnog postupka II 438/2022, koji se vodi pred javnim izvršiteljem Ivanom Bukaricom iz Beograda, zakazana druga prodaja nepokretnosti putem elektronskog javnog nadmetanja, za dan 22.12.2023. godine (u periodu od 9 do 13 h):


-    Trosoban stan, broj posebnog dela 4, evidencioni br. 7, korisne površine 82 m2, na prvom spratu porodične stambene zgrade u ul. Kragujevački put br. 143, broj ulaza 1, broj objekta 1, sagrađena na katastarskoj parceli br. 3796/4 k.o. Vrčin, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa udelom 1/1.


Elektronsko javno nadmetanje će biti dostupno na internet stranici https://eaukcija.sud.rs. 

 

Na elektronskom javnom nadmetanju mogu da učestvuju lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja, koja podnesu prijavu za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju i koja polaže dokaz o uplati jemstva na račun Ministarstva pravde, objavljen na internet stranici portala https://eaukcija.sud.rs, u visini od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno RSD 1.252.119,90, najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja, odnosno zaključno sa danom 19.12.2023. godine. 


Početna cena na prvom elektronskom javnom nadmetanju iznosi 50% procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno RSD 4.173.733,00, a procenjena vrednost nepokretnosti iznosi RSD 8.347.466,00. Licitacioni korak se određuje u visini od 5% početne cene nepokretnosti. 


Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti, omogućiće se razgledanje nepokretnosti dana 15.12.2023. godine, ukoliko se prijave elektronskim putem na adresu razgledanje@ibb.rs. 


Pun sadržaj zaključka o prvoj prodaji putem elektronskog javnog nadmetanja možete pronaći na internet stranici Komore javnih izvršitelja. 


Za više informacija možete kontaktirati punomoćnika izvršnog poverioca, na broj 064/896-0331 u periodu od 09:00 – 16:00 časova. 

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image