search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 30.01.2024
Kontakt

Nepokretnosti u Sopotu i Dobrom Dou

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Beograd-Sopot

Adresa

KO Sopot, KO Dobri do


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

021/300-08-00

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju nepokretnosti u Sopotu i Dobrom Dou, i to:


1.    livada 8. klase, površine 3992m2 na KP 5600, upisane u LN 523 KO Dobri Do, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-6.650,00 dinara,
2.    livada 8. klase, površine 12922m2 na KP 5698, upisane u LN 523 KO Dobri Do, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-21.535,00 dinara,
3.    pašnjak 6. klase, površine 3334m2 na KP 225, upisane u LN 852 KO Sopot, u svojini izvršnog dužnika sa udelom od 1/1-33.340,00 dinara,
4.    zemljište pod zgradom i drugim objektom (objekat ne postoji), površine 8m2 na KP 1423, upisane u LN 240 KO Sopot, sa udelom izvršnog dužnika od 3/48-97,42 dinara,
5.    pašnjak 3. klase, površine 1602m2 na KP 1423, upisane u LN 240 KO Sopot, sa udelom izvršnog dužnika od 3/48-3.000,00 dinara,
6.    njiva 3. klase, površine 60m2 na KP 1585, upisane u LN 609 KO Sopot, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-4.000,00 dinara,
7.    vrt 2. klase, površine 63m2 na KP 1945, upisane u LN 609 KO Sopot, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-2.100,00 dinara,
8.    voćnjak 3. klase, površine 1770m2 na KP 4477, upisane u LN 852 KO Sopot, u svojini izvršnog dužnika sa udelom od 1/1-53.100,00 dinara,
9.    njiva 7. klase, površine 360m2 na KP 5172, upisane u LN 852 KO Sopot, u svojini izvršnog dužnika sa udelom od 1/1-3.600,00 dinara,
10.    njiva 4. klase, površine 1839m2 na KP 5772, upisane u LN 852 KO Sopot, u svojini izvršnog dužnika sa udelom od 1/1-55.170,00 dinara,
11.    pašnjak 5. klase, površine 532m2 na KP 5950, upisane u LN 609 KO Sopot, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-1.770,00 dinara,
12.    šuma 3. klase, površine 2047m2 na KP 5599, upisane u LN 523 KO Dobri Do, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-58.832,80 dinara,
13.    šuma 4. klase, površine 859m2 na KP 5601, upisane u LN 523 KO Dobri Do, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-24.254,80 dinara,
14.    šuma 3. klase, površine 2490m2 na KP 5696, upisane u LN 523 KO Dobri Do, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-15.275,00 dinara,
15.    šuma 3. klase, površine 2568m2 na KP 5697, upisane u LN 523 KO Dobri Do, sa udelom izvršnog dužnika od 1/3-16.948,00 dinara,
16.    šuma 3. klase, površine 189m2 na KP 4477, upisane u LN 852 KO Sopot, u svojini izvršnog dužnika sa udelom od 1/1-17.228,50 dinara,


Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi ukupno 316.901,52 dinara. 


Za sve dodatne informacije možete se obratiti  advokatu dr Nemanji Aleksić iz Novog Sada na broj telefona 021-3000-800.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image