search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 05.02.2024
Kontakt

Zemljište u Kruševcu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Kruševac

Adresa

KO Komorane


...
Jemstvo

384,00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Halkbank ad Beograd

Kontakt telefon

011/204-19-56; 011/204-18-72

Broj prodaje

2

Opis

Kat. parc. br. 615/1 KO Komorane, površine 7297m2, po vrsti poljoprivredno zemljište, po kulturi njiva 6. klase, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, upisana u LN br. 104 KO Komorane, procenjene vrednosti 299.177,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 149.588,50 dinara.

 

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 07.05.2024. godine u periodu od 09 do 15 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image