search user menu
Datum javne prodaje: 04.03.2024
Datum kreiranja oglasa: 05.02.2024
1 790 EUR

Zemljište u Kruševcu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Kruševac

Adresa

KO Komorane


...
Jemstvo

384,00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Halkbank ad Beograd

Kontakt telefon

011/204-19-56; 011/204-18-72

Broj prodaje

-

Opis

Kat. parc. br. 615/1 KO Komorane, površine 7297m2, po vrsti poljoprivredno zemljište, po kulturi njiva 6. klase, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, upisana u LN br. 104 KO Komorane, procenjene vrednosti 299.177,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 209.423,90 dinara.

 

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 04.03.2024. godine u periodu od 09,00 do 15,00 časova, preko portala elektronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na internet stranici www.eaukcija.sud.rs.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image