search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 26.03.2024
Kontakt

Poljoprivredno zemljište u Carini

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Osečina

Adresa

KO Carina


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

EOS Matrix

Kontakt telefon

063/104-01-55

Broj prodaje

2

Dokumenti

-

Opis

Vrsta : Poljoprivredno   zemljište
Adresa : Potes Bogdanić, Carina
Opstina : Osečina
Cena : 1.533.932,54 RSD
Jemstvo: 15% procenjene cene najmanje dva dana pre održavanja nadmetanja
Kontaktirati : Prodavca
Pravni osnov prodaje: Javna prodaja, Javni izvršitelj Stevo Vidović II185/22 
Datum javne prodaje : Čeka se zakazivanje druge prodaje   


                                       

Dodatni opis : KO Carina LN 303

Katastarske parcele broj 39, podbroj 4, površine 2650 m2, pašnjak 4. klase, poljoprivredno zemljište , potes Bogdanić, upisano u List nepokretnosti broj 303 KO Carina, u privatoj svojini izvršnog dužnika sa obimo udela 1/1 u ukupnom iznosu na dan izrade procene iznosi 217.582,41 rsd, s tim što na drugom elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% procenjene vrednosti što iznosi 108.791,21 rsd.
-    Katastarske parcele broj 40, površine 3248 m2, pašnjak 4. klase, poljoprivredno zemljište , potes Bogdanić, upisano u List nepokretnosti broj 303 KO Carina, u privatoj svojini izvršnog dužnika sa obimo udela 1/1 u ukupnom iznosu na dan izrade procene iznosi 266.682, 14 rsd, s tim što na drugom elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% procenjene vrednosti što iznosi 133.341,07 rsd.
-    Katastarske parcele broj 44, površine 1151 m2, pašnjak 4. klase, poljoprivredno zemljište , potes Bogdanić, upisano u List nepokretnosti broj 303 KO Carina, u privatoj svojini izvršnog dužnika sa obimo udela 1/1 u ukupnom iznosu na dan izrade procene iznosi 472.523,31 rsd, s tim što na drugom elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% procenjene vrednosti što iznosi 236.261,66 rsd.
-    Katastarske parcele broj 45, površine 1845m2, voćnjak 4. klase, poljoprivredno zemljište, potes Bogdanić, upisano u List nepokretnosti broj 303 KO Carina, u privatoj svojini izvršnog dužnika sa obimo udela 1/1 u ukupnom iznosu na dan izrade procene iznosi 140.666,15 rsd, s tim što na drugom elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% procenjene vrednosti što iznosi 70.333,07 rsd.
-    Katastarske parcele broj 49. površine 9303m2, pašnjak 4. klase, poljoprivredno zemljište, potes Bogdanić, upisano u List nepokretnosti broj 303 KO Carina, u privatoj svojini izvršnog dužnika sa obimo udela 1/1 u ukupnom iznosu na dan izrade procene iznosi 436.478,53 dinara, s tim što na drugom elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% procenjene vrednosti što iznosi 218.239,27 rsd.
Imajući u vidu se čeka zakazivanje druge javne prodaje nepokretnosti, početna cena ce biti određena u visini 50% procenjene vrednosti što iznosi 766.966,27RSD.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image