search user menu
Datum javne prodaje: 24.07.2024
Datum kreiranja oglasa: 03.07.2024
Pogodba

Porodična stambena zgrada u Loznici

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Loznica

Adresa

Vojvode Stepe 50


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

AIK BANKA AD Beograd

Kontakt telefon

066/865-41-88

Broj prodaje

-

Opis

Porodična stambena zgrada spratnosti Pr+Pk, ulica Vojvode Stepe br. 50, upisana kao zgrada pod rednim brojem 1, na kat. parc. br. 9308 KO Loznica (stari broj parcele 4198/1), LN br. 6645 KO Loznica, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, procenjene vrednosti 8.947.000,00 dinara.

 

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.

 

Zaključenje ugovora sa izabranim ponudiocem održaće se dana 24.07.2024. godine u 11,00 časova u kancelariji postupajućeg javnog izvršitelja na adresi ul. Kralja Milana br. 45, 3 sprat, stan 13, Šabac.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image