search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 05.06.2015
Kontakt

Poslovni objekat u Novom Sadu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Novi Sad - grad


...
Jemstvo

0,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

AIK banka AD Beograd

Kontakt telefon

011/785-99-99

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Predmet prodaje : Deo objekta 10 na KP 65/3 upisani u LN 530 KO Novi Sad IV

Predmetni objekat se nalazi u industrijskoj zoni poznatoj kao Rimski šančevi, sa leve strane Sentandrejskog puta idući iz pravca centra Novog Sada. U okruženju, nalaze se objekti slične namene, kao što je zgrada firme Volvo, upravna zgrada i distributivni centar firme Univerexport doo, Agroglobe, Shippons, hotel O Sole Mio i dr. Od autoputa, vazdušnom linijom, kompleks je udaljen 150m, a pristupa mu se preko Temerinske petlje a posle preko Sentandrejskog puta. Od centra Novog Sada, kompleks je udaljen oko 7km.

Skladišni prostor Elnos –četvorobrodna hala ima dobru pristupačnost, vidljivost i saobraćajnu povezanost. U LN 530 KO Novi Sad IV, upisana je KP 65/3 kao ostalo gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini, ukupne površine 139.613 m2. Na parceli, pravo pravo korišćenja sa zajedničkim obimom udela, imaju firme : vlasnici posebnih delova zgrade iz V 2 lista, Topdom, Agrovojvodina, Shipons i AIK Banka AD Niš. Parcela je u državnoj je svojini.

Na parceli je upisan 31 objekata, ukupne površine pod objektima 48.143m2. Predmetna nepokretnost je deo objekta 10, površine pod objektom 10.903m2, koji predstavlja poslovnu zgradu za koju nije utvrđena-četvorobrodna hala za skladište delatnost. Objekat je preuzet iz zemljišne knjige i evidentiran je kao spratnost je P+1. U vlistu 2. Deo na objektu 10, prizemlje broj posebnog dela 2- Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – poslovni prostor na prizemlju i na spratu u površini 5.765m2, AIK Banka AD Niš ima privatnu svojinu sa obimom udela 1/1.

Objekat kao celina predstavlja četvorobrodnu halu visine oko 8m armirano betonske konstrukcije. Objekat je opremeljen visokoskladišnim regalima, platformom i sa dva teretna lifta. U čeonom delu nalaze se kancelarije na etažama P+2. Postoje i nadstrešnice duž prilaza objektu ali su one evidntirane u LN kao zasebni objekti. Objekat je u dobrom opštem stanju i ne zahteva značajna ulaganja. Zidna ispuna je od prefabrikovanih betonskih elemenata. Fasada je malterisana i bojena. Spoljna stolarija je metalna. Osvetljenje je neonsko. Pod je betonski. Krovna obloga je lim. Kompleks poseduje svu potrebnu infrastrukturu: vodovod, fekalna i kišna kanalizacija, elektroenergetske instalacije, gromobranske instalacije, hidrantska mreža, telefon, internet i dr.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

 

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu AIK BANKA AD NIŠ, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Službu upravljanja preuzetom imovinom -dobos“.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image