search user menu
Blic • 29.11.2021.

Šta predstavlja jemstvo u izvršnom postupku?

U javnom nadmetanju za kupovinu nekretnine mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila jemstvo. Jemstvo iznosi jednu desetinu utvrđene vrednosti nekretnine. Kod prodaje neposrednom pogodbom kupac polaže jemstvo licu sa kojim je zaključio ugovor i to neposredno pred zaključenje ugovora.

Jemstvo se u izvršnom postupku polaže u gotovom novcu ili devizama. Izuzetno, sud može odobriti, uz saglasnost izvršnog poverioca, davanje jemstva u obliku bankarske garancije, hartija od vrednosti, dragocenosti čiju je vrednost lako utvrditi na tržištu i koje se mogu brzo i jednostavno unovčiti. Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja.

 


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI