search user menu
Blic • 29.11.2021.

Iz kog razloga dolazi do vraćanja predmeta sa lizinga?

Do vraćanja predmeta lizing kući kao davaocu lizinga dolazi usled raskida Ugovora o finansijskom lizingu zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza (najčešće jer primalac lizinga ne plaća ugovorenu naknadu za lizing).

Građani i pravna lica kao primaoci lizinga najčešće sami u tom slučaju dobrovoljno vraćaju predmet lizinga, a ukoliko to odbiju da učine, davalac lizinga može sudu podneti zahtev za donošenje rešenja o oduzimanju predmeta lizinga od primaoca lizinga ili lica u čijoj se državini predmet lizinga nalazi i predaji tog predmeta davaocu lizinga u državinu.
 


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI