search user menu
Blic • 29.11.2021.

Šta se nakon sprovedene prodaje dešava sa teretima na nekretnini?

Prodajom nekretnine ne gase se stvarne službenosti na nekretnini. Stvarna službenost je pravo vlasnika jedne nekretnine (povlasno dobro) da na određeni način i u određenoj meri koristi tuđu nekretninu (poslužno dobro) bez obzira ko je njen vlasnik ili da vlasniku poslužnog dobra zabrani da se njime u određenom pravcu koristi (npr. pravo da se uzima voda sa tuđeg bunara, ili pravo da se zahteva da se nadziđuje kuća jer bi se na taj način titularu povlasnog dobra zaklonio vidik).

Prodajom nekretnine, ne gase se ni lične službenosti ni stvarni tereti koji su u javnoj knjizi upisani pre prava založnih izvršnih poverilaca i prava na namirenje izvršnih poverilaca na čiji je predlog određeno izvršenje. Lične službenosti se mogu ugasiti i na zahtev izvršnog poverioca, uz odgovarajuću naknadu.

Ostale lične službenosti i stvarni tereti gase se prodajom nekretnine.


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI