search user menu
Blic • 29.11.2021.

Da li cena može da se promeni?

Popisane stvari pokretne stvari ne mogu se prodati za iznos ispod procenjene vrednosti na prvom nadmetanju, odnosno u roku koji je sud odredio za prodaju neposrednom pogodbom.

Ako na prvom nadmetanju nije postignuta cena u visini procenjene vrednosti, sud će na predlog stranke odrediti novo nadmetanje na kome će početna cena biti jednaka jednoj polovini procenjene vrednosti. Ovo pravilo se shodno primenjuje i za slučaj neposredne pogodbe.
Na prvom ročištu za prodaju nekretnina u izvršnom postupku se ne može prodati ispod procenjene vrednosti.
Ako se nekretnina nije mogla prodati na prvom ročištu, sud će zakazati drugo ročište na kome se nekretnina može prodati ispod procenjene vrednosti, ali ne ispod dve trećine te vrednosti. Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

Stranke i založni izvršni poverioci mogu se sporazumeti, izjavom datom na zapisniku kod suda pred kojim izvršni postupak teče, da se nekretnina može prodati putem nadmetanja i za nižu cenu od utvrđene vrednosti odnosno nižu od dve trećine te vrednosti. Isti slučaj može biti primenjen i u slučaju da se nekretnina nije mogla prodati neposrednom pogodbom za utvrđenu vrednost, niti na nekom docnijem ročištu za prodaju.
 


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI