search user menu
Blic • 29.11.2021.

Kako se sprovodi iseljenje lica iz nekretnine prodaje u izvršnom postupku?

Nakon polaganja cene u slučaju prodaje nekretnine javnim nadmetanjem, odnosno po polaganju cene i pravosnažnosti rešenja o dosuđenju u slučaju prodaje neposrednom pogodbom, sud će doneti rešenje da se nekretnina preda kupcu i da se, po pravosnažnosti tog rešenja, u javnu knjigu upiše u njegovu korist pravo svojine.

Predajom nekretnine izvršni dužnik gubi pravo poseda i dužan je da nekretninu preda kupcu odmah nakon dostavljanja rešenja o predaji, ako zakonom ili sporazumom s kupcem nije drugačije određeno. Nakon što donese rešenje o predaji, sud će na zahtev kupca, naložiti izvršnom dužniku zaključkom da nekretninu isprazni i preda kupcu.

Po donošenju rešenja o predaji nepokretnosti, sud će na predlog kupca zaključkom naložiti ispražnjenje i predaju nepokretnosti drugim licima koja se u nepokretnosti nalaze.


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI