search user menu
Datum javne prodaje: 20.03.2024
Datum kreiranja oglasa: 22.01.2024
Kontakt

Objekat industrijskih delatnosti sa pomoćnim objektima u Nišu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Niš

Adresa

KO Niš


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

ProCredit Bank

Kontakt telefon

063/641-752

Broj prodaje

2

Opis

ProCredit Bank a.d. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka javnog izvršitelja Aleksandra Takića u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju, oglašava drugu elektronsku javnu prodaju nepokretnosti u izvršnom postupku.

 

Opis nepokretnosti: 

Objekat ostalih industrijskih delatnosti –klanica , u ulici Ace Stojanovića,upisane povrsine 4471m2 sa zemljistem pod zgradom i dugom objektom povrsine 4471m2 broj dela parcele 1 (objekat je upisane spratnosti Pr+1 ,u faktickom stanju spratnosti Po+Pr+1,faktickimm premerom utvrdjena je bruto povrsina 8011 m2.

Pomocna zgrada broj 2 u ulici Ace Stojanovica povrsine 399m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 399m2 broj dela parcele 2 

Pomocna zgrada broj 4 u ulici Ace Stojanovica povrsine 199m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 199m2 broj dela parcele 4 (faktickim premerom utvrdjena je na terenu utvrdjena neto korisna povrsina objekta 399m2 sa objektom broj 6 cini celinu.


Pomocna zgrada broj 5 u ulici Ace Stojanovica povrsine 135m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 135m2 broj dela parcele 5 (objekat je upisane spratnosti Pr u faktickom stanju spratnosti Pr+1 , faktickim premerom na terenu utvrdjena neto povrsina 270m2 objekat br 5 sa objektima broj 10 I 14 povezan je u gradjevinsku I funkcionalnu celinu I formiraju objekat upravne zgrade). 

 .
 Pomocna zgrada broj 6 u ulici Ace Stojanovica povrsine 110m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 110m2 broj dela parcele 6 (sa objektom broj 4 cini funkcionalnu celinu)


Pomocna zgrada broj 7 u ulici Ace Stojanovica povrsine 75m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 75m2 broj dela parcele 7 (sa objektom broj 12 cini funkcionalnu celinu)

Pomocna zgrada broj 10 u ulici Ace Stojanovica povrsine 28m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 28m2 broj dela parcele 10 (objekat je upisane spratnosti Pr u fktickom stanju spratnosti Pr+1 ,faktickim premerom na terenu utvrdjena neto korisna povrsina 56m2 objekat br 10 sa objektima br 5 I 14 povezan je u gradjevinsku I funkcionalnu celinu I formiraju objekat upravne zgrade.

Pomocna zgrada broj 11 u ulici Ace Stojanovica povrsine 99m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 99m2 broj dela parcele11 


Pomocna zgrada broj 12 u ulici Ace Stojanovica povrsine 20m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 20m2 broj dela parcele12  (sa objektom broj 7 cini funkcionalnu celinu).


Pomocna zgrada broj 13 u ulici Ace Stojanovica povrsine 23m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom na katastarskoj parceli 8/1, broj dela parcele 13. 

Pomocna zgrada broj 14 u ulici Ace Stojanovica povrsine 16m2 sa zemljistem pod zgradom I drugim objektom povrsine 16m2 na katastarskoj parceli 8/1broj dela parcele 14 (objekat upisane spratnosti Pr u faktickom stanju spratnosti Pr+1 , faktickim premerom na terenu utvrdjena je neto korisna povrsina 32m2 , objekat broj 14 sa objektima broj 5 I 10 povezan je u gradjevinsku I funkcionalnu celinu I formiraju objekat upravne zgrade). 

Zemljiste uz zgradu I drugi objekat , u ulici Ace Stojanovica povrsine 5046m2 broj dela parcele 15. 

Sve upisano u List nepokretnosti broj 2551 KO Niš – Bubanj. 

 

Drugo elektronsko javno nadmetanje za javnu prodaju odredjuje se za dan 20.03.2024 sa početkom u 9 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja .

 

Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 322.877.620,00 dinara početna cena na drugoj prodaji iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti odnosno 161.438.810,00 dinara.licitacioni korak iznosi 5% od procenjene vrednosti. 

 

Zainteresovana lica mogu predmetne nepokretnosti razgledati dana 06.03.2024 u 10 časova uz prethodni dogovor sa javnim izvrsiteljem , ako navedenog dana razgledanje ne bude omogućeno novo razgledanje će biti zakazano za dan 15.03.2024 u 9 časova. 

 

Lica koja su zainteresovana za učešće na licitaciji dužna su da uplate 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti na račun ministarstva pravde.

 

Ponudjac sa najpovoljnijom ponudom duzan je da kupoprodajnu cenu umanjenu za iznos uplacenog jemstva uplati u roku od 15 dana od dana donosenja zakljucka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski racun javnog izvrsitelja Aleksandra Takica br 220-161484-58 koji se vodi kod Prokredit banke AD Beograd sa pozivom na broj ИИ-214/22.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image