search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 06.03.2024
Kontakt

Zemljištem u Bačkom Gradištu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Bečej

Adresa

KO Bačko Gradište


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

021/300-08-00

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju nepokretnosti u Bečeju, opština Bačko Gradište, i to:

 

OPIS NEPOKRETNOSTI:
- zemljište pod zgradom-objektom, zemljište u građevinskom području, broj dela 1, površine 90 m2,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom, , površine 464m2, broj dela 2,
sve na katastarskoj parceli br. 1508/2, upisane u LN 3039 KO Bačko Gradište, sa udelom 1/3, 

 

Procenjene vrednosti u iznosu od 950.000,00 dinara.

 

Prodaja neposrednom pogodbom održaće se dana 17.06.2024. godine sa početkom u 12:00h u kancelariji javnog izvršitelja .

 

Na prodaji neposrednom pogodbom početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% procenjene vrednosti nepokretnosti i koja o tome dostave dokaz najkasnije do objavljivanja prodaje, uplatom na račun javnog izvršitelja 205-0000000237134-84, sa napomenom ,,jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu IIV 724/17“.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu dr Nemanji Aleksić iz Novog Sada na br. telefona 021-3000-800.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image