search user menu
Blic • 29.11.2021.

Šta je sve na dobošu?

doboš je jedinstvena online baza podataka putem koje građani mogu kupiti nekretnine, vozila i druge predmete učešćem na javnim prodajama koje se sprovode u sudskom i upravnom postupku, ali i neposrednom pogodbom sa pravnim licima koja oglašavaju takvu prodaju.

doboš je i jedino mesto u Srbiji na kome građani mogu pronaći najkompletniju ponudu predmeta koji su vraćeni sa lizinga i koje prodaju lizing kompanije.

Konačno, posetioci doboša će biti u prilici da pronađu predmete koje sudovi, upravni organi Republike Srbije i privredna društva javno oglašavaju za prodaju, poput nekretnina, rashodovanih vozila, opreme, nameštaja, akcija i udela privrednih društava ili drugih predmeta.

Na dobošu se nalaze stvari koje su predmet prodaje u okviru sledećih postupaka:

1. Izvršni postupak koji sprovodi sud

2. Stečajni postupak koji sprovodi stečajni upravnik

3. Postupak prodaje društvenog i državnog kapitala i imovine subjekata privatizacije

4. Upravni postupak u okviru koga prodaju stvari sprovode nadležni poreski organi

5. Upravni postupak u okviru koga prodaju stvari sprovode nadležni carinski organi

6. Neposredna pogodba kao poseban metod prodaje

7. Postupak prodaje stvari vraćenih sa lizinga

Navedeni postupci omogućavaju građanima da nekretnine, vozila, kao i ostale stvari vrlo često mogu kupiti po cenama koje su povoljnije od onih na redovnom tržištu.

Pri tome, postupci prodaje, odnosno zakoni na osnovu kojih se prodaja sprovodi predstavljaju garanciju kupcima da njihovo pravo svojine neće biti osporeno od strane trećih lica, kao i da neće kupiti predmet na kojem treća lica imaju neka prava.

Budući da je ovakav način kupovine i dalje velika nepoznanica za veliki deo stanovništva, doboš će svojim posetiocima, pored sveobuhvatne ponude oglasa, pružiti i niz edukativnih sadržaja. U tom smislu uređivačka politika doboša je da se kroz bliža objašnjenja samih postupaka prodaje kod građana razvije svest o brojnim prednostima i uštedama koje sa sobom nosi kupovina predmeta u postupcima javne prodaje, kao i predmeta vraćenih sa lizinga.
 


PODELI OVO PUTEM

SLIČNE VESTI