search user menu
Datum javne prodaje: 19.07.2024
Datum kreiranja oglasa: 12.06.2024
Kontakt

Porodična stambena zgrada u Subotici

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Subotica

Adresa

KO Subotica


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Eurobank Direktna

Kontakt telefon

021/300-08-01, collection2@lawofficealeksic.rs

Broj prodaje

2

Opis

- Zemljište pod zgradom i drugim objektom, Sunčana, površine 84m2, na kat. parc. br. 17910/5;
- Zemljište uz zgradu i drugi objekat, Sunčana, površine 500m2, na kat. parc. br. 17910/5;
- Njiva 2. klase, Sunčana, površine 51m2, na kat. parc. br. 17910/5;
- Porodična stambena zgrada, Sunčana br. 19, broj objekta 1, površine 84m2, PR1, na kat. parc. br. 17910/5, sve upissano u LN br. 8372 KO Novi Grad, u privatnoj svojini dužnika u udelu 2/5.
Procenjene vrednosti nepokretnosti iznosi 5.673.000,00 dinara;

 

- Njiva 4. klase, Ljutovo, površine 1512m2, na kat. parc. br. 570/5 upisano u LN br. 4832 KO Tavankut, u privatnoj svojini dužnika u udelu 1/1, procenjene vrednosti 284.000,00 dinara. 

 

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.

 

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 19.07.2024. godine u periodu od 09 do 13 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja, koji je dostupan na internet stranici www.eaukcija.gov.rs.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image